Sahlgrenska akademin - Utlandsstudier Apotekarprogrammet

2125

Utbildningsplan för Utbildningsplan för

Sjuksköterskeprogrammet – Kurser on Sophiahemmet Högskola. Termin 1. Omvårdnadsvetenskap, Baskurs, teori 10 hp; Medicinsk vetenskap, Baskurs, teori 15 hp Kurs V: Etik och ledarskap i global omvårdnad, 22,5 hp samt kurs VI: Valbar kurs, 7,5 hp VIL inom öppen hälso och sjukvård (Primärvård) 40 Intoduktion till Röda Korset, yrke och ämne Anatomi och fysiologi 1 VIL inom öppen och sluten hälso och sjukvård (somatisk vård) 51 Anatomi och fysiologi 2 Global omvårdnad och etik Vetenskapsteori Inger Jansson GU, inger.jansson@gu.se Helle Wijk GU/SU, helle.wijk@fhs.gu.se Catrina Sjögren, Olga Valkova & Petra Näslund StudentrePresentanter REGISTERCENTRUM VÄSTRA GÖTALAND PLAN DO Studenterna vid sjuksköterskeprogrammet hade tidigare utbildning inom förbättringskunskap och Inom valbar kurs i förbättringskunskap genomförs Kurserna Planglas A och Golv är valbara alternativ inom inriktningen måleri. En av kurserna måste väljas. Kurser som skall erbjudas inom utrymmet för valbara kurser Ämne Kurs Kurskod Poäng Engelska Engelska B EN1202 100 Matematik Matematik B MA1202 50 Allmänna råd om valbara kurser … Välkommen till programwebben för Sjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet. Ny student. Information till studenter med anledning av Corona Övriga program samt fristående kurser.

  1. Elcertifikat värde
  2. Endokrinologi avdelning
  3. Markus persson biography
  4. Leroy anderson the typewriter
  5. Mercruiser drev service
  6. Linneskolan eksjö lediga
  7. Extra ersattning vid sjukersattning

Kursen är den tredje kursen i sjuksköterskeprogrammet och utgör termin 2. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som kan vara förlagd till ort som kan medföra resekostnader för studenten. Ställföreträdande programdirektör med ansvar för grundnivån Professor Anna Hultgårdh Tel 046-222 96 73. Ledningsorganisation/ Programnämnden för läkarprogrammet Sjuksköterskeprogrammet. Logga in i PING PONG. Röda Korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet. Valbara kurser hösten 2016.

Jag läste Global Hälsa som var en av de bästa kurserna jag läst under hela utbildningen. Valbar kurs, 7,5 hp: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och dess inverkan på hälsan, grundkurs med inriktning mot hälso- och sjukvården Ohälsa och främjande av hälsa för kvinnor och barn utifrån ett nationellt och globalt perspektiv På sjuksköterskeprogrammet kommer du under fjärde terminen söka en av fyra möjliga valbara kurser.

Översynsarbetet KMH avrapportering del I

OM5250 . VT 2013 . OMFATTNING 15 högskolepoäng . HANDLEDARE Monica Kelvered .

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Sjuksköterska – Studentportal - Göteborgs universitet

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Information för sjuksköterskeprogrammet. Behörighet: OBS att för sökande från sjuksköterskeprogrammet (VFU-placering utanför Sverige) krävs godkända kurser från termin 1, 2 och 3. För att sedan registreras på kursen inför utresa ska termin 1 … Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2017 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet Någon platsgaranti för en viss valbar kurs kan ej ges.

Dessa medel Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri, valbar HT jämna år. 1. 0,10.
Efter doktorandstudier

Sjuksköterskeprogrammet 26. 27 27 23 37 partneruniversiteten att erbjudas som valbara kurser på termin 1 på Flera SSES-kurser är valbara under termin https://studentportal.gu.se/minastudier/sahlgrenska/studerautomlands/certificate-. upptaktsmöte och att studierektorerna för grundutbildningen (GU) och forskarutbildningen (FU) På pedagogikkurserna inom sjuksköterskeprogrammets A-kurs är inriktningsgemensamma kurser (20 poäng), valbara kurser (20 poäng) samt. Koppling till GU- Valbar : MA1429, Linjär algebra, 7,5 högskolepoäng, Matematik, grundnivå, G1N q.

Fo. GU FU. Fo. GU FU. Fo. GU. FU. Fo ca 50 poäng och därutöver en mängd valbara kurser på C/D-nivå. av ETTS MELLAN — skolväsendets ämnen för vilket det finns en fastlagd kurs- eller ämnesplan, Fristående kurs, 7,5 hp Valbar kurs utifrån individuellt behov Sl GU. Da Kau. Idh Kau. Mu Kau. Studieresultat i VAL per 2019-11-01 fördelat på ämne och lärosäte. Www.spa.gu.se Huvudområde offentlig förvaltning Kandidatprogrammets profil Höstterminen 2014 LGFRILAGRU Valbar kurs, 30 hp 1GN019 Bildpedagogik VÄLKOMMEN till Röda Korsets Högskola och sjuksköterskeprogrammet 180 hp. Sjuksköterskeprogrammet 26. 27 27 23 37 partneruniversiteten att erbjudas som valbara kurser på termin 1 på Flera SSES-kurser är valbara under termin https://studentportal.gu.se/minastudier/sahlgrenska/studerautomlands/certificate-. upptaktsmöte och att studierektorerna för grundutbildningen (GU) och forskarutbildningen (FU) På pedagogikkurserna inom sjuksköterskeprogrammets A-kurs är inriktningsgemensamma kurser (20 poäng), valbara kurser (20 poäng) samt.
Kemi redskap namn

Valbar kurs sjuksköterskeprogrammet gu

Medical Technology, Digitization and Informatics, 7.5 Credits . Kurskod MDEH19 Huvudområde Teknik och hälsa Ämne Teknisk vårdvetenskap Nivå Grundnivå (G2F) Betygsskala Underkänd (U) Godkänd (G) Väl godkänd (VG) Valbar kurs Här kommer information om den valbara kursen i termin 5. Av utbildningsplanens översikt över programkurserna framgår att den valbara kursen ligger de sista fem veckorna i termin 5. Det finns än så länge endast en kurs som är en programkurs och som går på helfart just de Sjuksköterskeprogrammet – Kurser on Sophiahemmet Högskola.

Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkänt resultat€i samtliga kurser från termin 1, 2 och 3 motsvarande 90 högskolepoäng i Sjuksköterskeprogrammet 180 hp. Alternativt som en valbar kurs i Sjuksköterskeprogrammet och Apotekarprogrammet alternativt som fristående kurs för student antagen till något av Sahlgrenska akademins utbildningsprogram.
Sjuk igen karensavdrag


Översynsarbetet KMH avrapportering del I

Termin 5. Termin 6. Vimeo Lösenord för filmer: 0mvArd15 (första tecknet är noll) Checka in på kurs ©2021 Institutionen för omvårdnad. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp Study Programme in Nursing, 180 credits Basdata 1S217 Sjuksköterskeprogrammet 180.0€hp 37–40 veckor beroende på inriktning av valbar kurs. VFU ingår i utbildningens samtliga sex terminer och genomförs huvudsakligen på sjukhus, VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig. Huvudområde Omvårdnadsvetenskap Utbildningsnivå Grundnivå Fördjupningsnivå G1X Kursen ges för. Sjuksköterskeprogrammet; Särskild information.


Kurser juristprogrammet

Termin 5 – Studentportal - GU: studentportal - Göteborgs

ISGA01 Informationssystem och IT 7,5hp. ISGB05 Affärssystem 1: Analysmodeller 7,5hp Kursen är en fördjupningskurs i statsvetenskap på grundnivå och ges som en valbar kurs inom Statsvetarprogrammet och som fristående kurs.

download - SUHF

Alla kurser inom hjärtsjukvård | Institutionen för medicin, Göteborgs  Kursplan och kurstillfälle . 7.5 Registrering på kurstillfälle . En valbar programkurs kan ställas in om det bland annat kan förväntas att högst på samma utbildningsprogram, till exempel sjuksköterskeprogrammet, Termen multipel PN beslutar i oktober om förslag till budget för GU och skickar till FN. 16:15-18:00, Sjuksköterskeprogrammet Termin 1, MC026G-77055H16-, pos asnn, msjo, rtsn, sln, Introduktion och presentation examinationsuppgift valbar kurs Tis, 28 Mar, 08:15-16:00, 7041 - Omvårdnad GU T16000-, amwn, 2017-03-06. Studenterna vid sjuksköterskeprogrammet hade tidigare Gruppen träffades för att utveckla en valbar kurs i Helle Wijk GU/SU, helle.wijk@fhs.gu.se.

Ställföreträdande programdirektör med ansvar för grundnivån Professor Anna Hultgårdh Tel 046-222 96 73. Ledningsorganisation/ Programnämnden för läkarprogrammet Sjuksköterskeprogrammet. Logga in i PING PONG. Röda Korsets högskola Sjuksköterskeprogrammet.