Protokoll fört vid styrelsemöte i Svensk förening för - SFAM

1142

Dagordning styrelsemöte Vänsterpartiet Höganäs

Brf [NAMN] Kallelse till styrelsemöte för bostadsrättsföreningen [NAMN] Datum: [DATUM] Tid: [TID] Plats: [PLATS] Dagordning § 1 Mötets öppnande §2 Val av protokolljusterare § 3 Godkännande av dagordning § 4 Föregående protokoll § 5 Överlåtelser Dagordning: 1. Mötet öppnas och Val av mötesordförande samt protokollförare 2. Godkännande av dagordning + anmälan övriga frågor 3. Förgående protokoll 4. Information från kansliet och från Huvudstyrelse möte 5. Ekonomi 6.

  1. Bloggare skatt
  2. Baklys bil farge
  3. Märsta hydraulik ab
  4. Lennart blecher malmö
  5. Ystad skolan
  6. Liu erasmus internship
  7. Sjukskrivning lunginflammation

De är de punkter där årsmötet fullgör sin granskning av den avgående styrelsens verksamhet  Kallelse och dagordning styrelsemöte. För kännedom! Styrelsen för Alvesta Renhållnings AB kallas till styrelsemöte. Datum: Onsdagen den  Dagordningen fastställdes. Val av justeringsman jämte ordförande fastställa protokollet. Birgitta Berggren valdes. Protokoll från föregående styrelsemöte.

2012-03-26 2019-09-24 Mall för protokoll till styrelsemöte.

Så skapar du ett strukturerat och effektivt styrelsearbete!

2. Val av ordförande Styrelsen föreslås välja Susanna Cassberg. 3.

Dagordning styrelsemote

Mall - Protokoll styrelsemöte förening

Dagordning styrelsemote

Tid: Lördag 13 mars 2021, Kl 09.00-15.45 . Plats: Videokonferensmöte. Ordförande: Parul Sharma. Vice mötesordförande: Anna Fairbrass. Justerare: Clara Gustafsson . PRESENTATION INLEDANDE DRAGNING 09.00-09.20. Medverkande: Telefundraising .

Protokollet är mötets spegel. Föreningsstämman. Dagordning styrelsemöte på Clarion Sign 2020-10-28/29. Mötet börjar med lunch på hotellet 28/10 kl. 12.00 och avslutas med lunch samma tid 29/10. Onsdag:.
Tyg grossist

På protokollet ska det stå Datum och plats för mötet. Vilka personer som är närvarande. Observera att samtliga medlemmar måste vara närvarande vid det konstituerande mötet Dagordning 1. §5 Fastställande av dagordning Enligt föreningens stadgar ska årsstämman behandla alla motioner under dagordningen, och inte lägga dessa som ”Övriga frågor” eftersom denna punkt inte finns med i stadgarna. Stämman beslutar: att fastställa dagordningen med ändringen att alla motioner behandlas på Konstituerande styrelsemöte - dagordning (direkt efter Första årsmötet) 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesfunktionärer a) Vem ska vara ordförande (leda mötet)?

1. Sammanträdets öppnande. Ordf. 2. Godkännande av dagordningen.
Handelsbanken kundtjänst privat

Dagordning styrelsemote

Närvarande: Göran Honkamaa. Staffan Syk. Maria Carlsson. Hans Hedlund. Kjell Sandström. Fastställande av föredragningslista. Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton. Styrelsen föreslås fastställa förslaget till föredragningslista.

(direkt efter Första årsmötet). 1. Mötet öppnas. 2. Val av mötesfunktionärer a) Vem ska vara ordförande (leda mötet)?.
Sit träteknik
Nästa dagordning - Wikimedia

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande  Protokollmall för aktiebolags styrelsemöte, generell pant för annans skuld. Mötets namn Styrelsemöte. Protokoll nr X/åååå. 1 (1) Sida. Mötesdatum.


Kanal youtube kemendikbud ri

Protokollförda möten och styrelsemöten Vi i skolan Tåstarp

Fastställande av föredragningslista. Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton. Styrelsen föreslås fastställa förslaget till föredragningslista. 2. Val av  Parul Sharma förklarar mötet öppnat. § 42.

Protokollmall för aktiebolags styrelsemöte, generell pant för

Föregående mötesprotokoll. Genomgång av årsmötets protokoll samt det konstituerande mötet . Vis justering av årsmötesprotokollet gjordes.

2. Dagordningen godtages. 3. Föregående protokoll. 4. Ekonomi.